Sunday, 26 March 2023

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 สะเทือนเชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสะเทือนในจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดลำพูน แต่ยังไม่มีรายงาน

ไม่พบความเสียหาย

ความย่ำแย่ใด ๆ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ว่า เมื่อเวลาโดยประมาณ 4.36 น. ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กม.

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ กล่าวว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม และก็ อำเภอสันทราย รวมไปถึง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และก็ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง

อย่างไรก็ตามถึงในขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอเร่งตรวจสอบและก็รายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น